کمترین: 
2366
بیشترین: 
2392
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2378
زمان: 
1/8 16:00
قیمت لیر ترکیه امروز 8 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 2378 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":2366},{"date":"1398/01/08 13:00","price":2392},{"date":"1398/01/08 14:00","price":2389},{"date":"1398/01/08 15:00","price":2370},{"date":"1398/01/08 16:00","price":2378}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398