کمترین: 
17067
بیشترین: 
17377
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17342
زمان: 
1/8 16:00
قیمت پوند امروز 8 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 8 فروردین 1398 , 17342 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":17067},{"date":"1398/01/08 13:00","price":17347},{"date":"1398/01/08 14:00","price":17377},{"date":"1398/01/08 15:00","price":17344},{"date":"1398/01/08 16:00","price":17342}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398