کمترین: 
1770500
بیشترین: 
1803000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1800700
زمان: 
1/8 16:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 8 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1800700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":1770500},{"date":"1398/01/08 13:00","price":1803000},{"date":"1398/01/08 14:00","price":1802300},{"date":"1398/01/08 15:00","price":1801800},{"date":"1398/01/08 16:00","price":1800700}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398