کمترین: 
1771900
بیشترین: 
1804400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1802100
زمان: 
1/8 16:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 8 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1802100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":1771900},{"date":"1398/01/08 13:00","price":1804400},{"date":"1398/01/08 14:00","price":1803700},{"date":"1398/01/08 15:00","price":1803100},{"date":"1398/01/08 16:00","price":1802100}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398