کمترین: 
65
بیشترین: 
65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65
زمان: 
1/8 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 8 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 10:00","price":65}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398