کمترین: 
13179.6
بیشترین: 
13179.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13179.6
زمان: 
1/8 10:00
قیمت بات تایلند امروز 8 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 8 فروردین 1398 , 13179.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 10:00","price":13179.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398