کمترین: 
3099.8
بیشترین: 
3099.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3099.8
زمان: 
1/8 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 فروردین 1398 , 3099.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 10:00","price":3099.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398