کمترین: 
2987.8
بیشترین: 
2987.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2987.8
زمان: 
1/8 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 8 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 2987.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 10:00","price":2987.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398