کمترین: 
351
بیشترین: 
351
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351
زمان: 
1/8 10:00
قیمت دینار عراق امروز 8 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 351 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 10:00","price":351}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398