کمترین: 
13826.9
بیشترین: 
13826.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13826.9
زمان: 
1/8 10:00
قیمت دینار کویت امروز 8 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 13826.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 10:00","price":13826.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398