کمترین: 
55.4
بیشترین: 
55.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.4
زمان: 
1/8 10:00
قیمت افغانی امروز 8 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 55.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 10:00","price":55.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398