کمترین: 
3132.8
بیشترین: 
3132.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3132.8
زمان: 
1/8 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 8 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 فروردین 1398 , 3132.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 10:00","price":3132.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398