کمترین: 
3812.7
بیشترین: 
3812.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3812.7
زمان: 
1/8 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 8 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 3812.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 10:00","price":3812.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398