کمترین: 
624
بیشترین: 
624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624
زمان: 
1/8 10:00
قیمت یوان چین امروز 8 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 624 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 10:00","price":624}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398