کمترین: 
775.5
بیشترین: 
775.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
775.5
زمان: 
1/8 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 8 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 775.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 10:00","price":775.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398