کمترین: 
5539.5
بیشترین: 
5539.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5539.5
زمان: 
1/8 10:00
قیمت پوند امروز 8 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 8 فروردین 1398 , 5539.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 10:00","price":5539.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398