کمترین: 
1308.56
بیشترین: 
1310.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1308.56
زمان: 
1/8 14:30
قیمت اونس طلا امروز 8 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1308.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 02:30","price":1309.76},{"date":"1398/01/08 05:30","price":1310.99},{"date":"1398/01/08 08:30","price":1310.23},{"date":"1398/01/08 11:30","price":1310.93},{"date":"1398/01/08 14:30","price":1308.56}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398