کمترین: 
139
بیشترین: 
140.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
139.48
زمان: 
1/8 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 139.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 00:00","price":139.05},{"date":"1398/01/08 02:30","price":139.24},{"date":"1398/01/08 05:30","price":140.01},{"date":"1398/01/08 06:00","price":139.79},{"date":"1398/01/08 08:30","price":139.74},{"date":"1398/01/08 09:00","price":139.35},{"date":"1398/01/08 11:30","price":139.27},{"date":"1398/01/08 12:00","price":139.5},{"date":"1398/01/08 14:30","price":139.41},{"date":"1398/01/08 15:00","price":139.4},{"date":"1398/01/08 17:30","price":139},{"date":"1398/01/08 20:30","price":139.5},{"date":"1398/01/08 21:00","price":139.49},{"date":"1398/01/08 23:30","price":139.48}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398