کمترین: 
4073.2
بیشترین: 
4102.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4086.3
زمان: 
1/8 23:30
قیمت بیت کوین امروز 8 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 4086.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 00:00","price":4073.2},{"date":"1398/01/08 02:30","price":4080.8},{"date":"1398/01/08 03:00","price":4080.9},{"date":"1398/01/08 05:30","price":4102.5},{"date":"1398/01/08 06:00","price":4093},{"date":"1398/01/08 08:30","price":4095.9},{"date":"1398/01/08 09:00","price":4085},{"date":"1398/01/08 11:30","price":4088.9},{"date":"1398/01/08 12:00","price":4083.4},{"date":"1398/01/08 14:30","price":4085.9},{"date":"1398/01/08 15:00","price":4081.7},{"date":"1398/01/08 17:30","price":4074.8},{"date":"1398/01/08 18:00","price":4077},{"date":"1398/01/08 20:30","price":4093.8},{"date":"1398/01/08 21:00","price":4092.2},{"date":"1398/01/08 23:30","price":4086.3}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398