کمترین: 
67.03
بیشترین: 
67.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.03
زمان: 
1/7 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 7 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 67.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 17:32","price":67.03}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399