کمترین: 
3554
بیشترین: 
3556
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3554
زمان: 
1/7 16:00
قیمت ریال قطر امروز 7 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 7 فروردین 1398 , 3554 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 15:00","price":3556},{"date":"1398/01/07 16:00","price":3554}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398