کمترین: 
199
بیشترین: 
200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
199
زمان: 
1/7 19:00
قیمت روبل روسیه امروز 7 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 15:00","price":199},{"date":"1398/01/07 18:00","price":200},{"date":"1398/01/07 19:00","price":199}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398