کمترین: 
65.3
بیشترین: 
65.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.3
زمان: 
1/7 14:35
قیمت روبل روسیه امروز 7 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 65.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":65.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398