کمترین: 
3103
بیشترین: 
3103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3103
زمان: 
1/7 14:35
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 فروردین 1398 , 3103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":3103}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398