کمترین: 
351.9
بیشترین: 
351.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.9
زمان: 
1/7 14:35
قیمت دینار عراق امروز 7 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 351.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":351.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398