کمترین: 
13836.5
بیشترین: 
13836.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13836.5
زمان: 
1/7 14:35
قیمت دینار کویت امروز 7 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 13836.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":13836.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398