کمترین: 
490.4
بیشترین: 
490.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
490.4
زمان: 
1/7 14:35
قیمت کرون نروژ امروز 7 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 490.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":490.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398