کمترین: 
453.5
بیشترین: 
453.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453.5
زمان: 
1/7 14:35
قیمت کرون سوئد امروز 7 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 فروردین 1398 , 453.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":453.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398