کمترین: 
55.5
بیشترین: 
55.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.5
زمان: 
1/7 14:35
قیمت افغانی امروز 7 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 55.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":55.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398