کمترین: 
4217.7
بیشترین: 
4217.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4217.7
زمان: 
1/7 14:35
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 4217.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":4217.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398