کمترین: 
3135.9
بیشترین: 
3135.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3135.9
زمان: 
1/7 14:35
قیمت دلار کانادا امروز 7 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 فروردین 1398 , 3135.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":3135.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398