کمترین: 
3798.7
بیشترین: 
3798.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3798.7
زمان: 
1/7 14:35
قیمت ین ژاپن امروز 7 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 فروردین 1398 , 3798.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":3798.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398