کمترین: 
783
بیشترین: 
783
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
783
زمان: 
1/7 14:35
قیمت لیر ترکیه امروز 7 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":783}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398