کمترین: 
5535.3
بیشترین: 
5535.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5535.3
زمان: 
1/7 14:35
قیمت پوند امروز 7 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 7 فروردین 1398 , 5535.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":5535.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398