کمترین: 
4726.8
بیشترین: 
4726.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4726.8
زمان: 
1/7 14:35
قیمت یورو امروز 7 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 7 فروردین 1398 , 4726.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:35","price":4726.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398