کمترین: 
9551
بیشترین: 
9564
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9553
زمان: 
1/7 19:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 فروردین 1398 , 9553 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":9563},{"date":"1398/01/07 15:00","price":9564},{"date":"1398/01/07 16:00","price":9559},{"date":"1398/01/07 17:00","price":9558},{"date":"1398/01/07 18:00","price":9551},{"date":"1398/01/07 19:00","price":9553}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398