کمترین: 
1501
بیشترین: 
1509
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1501
زمان: 
1/7 19:00
قیمت کرون نروژ امروز 7 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 1501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":1509},{"date":"1398/01/07 16:00","price":1505},{"date":"1398/01/07 18:00","price":1504},{"date":"1398/01/07 19:00","price":1501}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398