کمترین: 
1950
بیشترین: 
1955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1950
زمان: 
1/7 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 7 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 1950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":1954},{"date":"1398/01/07 15:00","price":1955},{"date":"1398/01/07 16:00","price":1954},{"date":"1398/01/07 18:00","price":1952},{"date":"1398/01/07 20:00","price":1950}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398