کمترین: 
33494
بیشترین: 
33519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33498
زمان: 
1/7 19:00
قیمت ریال عمان امروز 7 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 7 فروردین 1398 , 33498 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":33494},{"date":"1398/01/07 15:00","price":33519},{"date":"1398/01/07 16:00","price":33500},{"date":"1398/01/07 17:00","price":33502},{"date":"1398/01/07 19:00","price":33498}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398