کمترین: 
3450
بیشترین: 
3452
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3450
زمان: 
1/7 16:00
قیمت ریال عربستان امروز 7 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 7 فروردین 1398 , 3450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":3450},{"date":"1398/01/07 15:00","price":3452},{"date":"1398/01/07 16:00","price":3450}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398