کمترین: 
1396
بیشترین: 
1400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1396
زمان: 
1/7 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 7 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 فروردین 1398 , 1396 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":1400},{"date":"1398/01/07 16:00","price":1398},{"date":"1398/01/07 17:00","price":1399},{"date":"1398/01/07 18:00","price":1398},{"date":"1398/01/07 20:00","price":1396}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398