کمترین: 
171
بیشترین: 
171
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
171
زمان: 
1/7 14:30
قیمت افغانی امروز 7 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 171 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":171}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398