کمترین: 
13004
بیشترین: 
13051
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13004
زمان: 
1/7 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 13004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":13018},{"date":"1398/01/07 15:00","price":13051},{"date":"1398/01/07 16:00","price":13030},{"date":"1398/01/07 17:00","price":13022},{"date":"1398/01/07 18:00","price":13020},{"date":"1398/01/07 19:00","price":13013},{"date":"1398/01/07 20:00","price":13004}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398