کمترین: 
8794
بیشترین: 
8823
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8794
زمان: 
1/7 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 7 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 7 فروردین 1398 , 8794 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":8813},{"date":"1398/01/07 15:00","price":8823},{"date":"1398/01/07 16:00","price":8810},{"date":"1398/01/07 17:00","price":8798},{"date":"1398/01/07 18:00","price":8804},{"date":"1398/01/07 19:00","price":8802},{"date":"1398/01/07 20:00","price":8794}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398