کمترین: 
11713
بیشترین: 
11747
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11726
زمان: 
1/7 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 7 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 فروردین 1398 , 11726 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":11713},{"date":"1398/01/07 15:00","price":11747},{"date":"1398/01/07 16:00","price":11738},{"date":"1398/01/07 17:00","price":11726},{"date":"1398/01/07 18:00","price":11713},{"date":"1398/01/07 20:00","price":11726}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398