کمترین: 
1877000
بیشترین: 
1877000
قیمت تقلبی: 
1877000
زمان: 
1/7 14:30
قیمت آبشده شنبه ای امروز 7 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 1877000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":1877000}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398