کمترین: 
1876500
بیشترین: 
1876500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1876500
زمان: 
1/7 14:30
قیمت آبشده جهانی امروز 7 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 1876500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":1876500}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398