کمترین: 
1876000
بیشترین: 
1876000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1876000
زمان: 
1/7 14:30
قیمت آبشده نقدی امروز 7 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 1876000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":1876000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398