کمترین: 
1771000
بیشترین: 
1781300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1771000
زمان: 
1/7 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 7 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 1771000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":1778800},{"date":"1398/01/07 15:00","price":1781300},{"date":"1398/01/07 16:00","price":1780700},{"date":"1398/01/07 17:00","price":1779400},{"date":"1398/01/07 18:00","price":1777400},{"date":"1398/01/07 19:00","price":1772100},{"date":"1398/01/07 20:00","price":1771000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398