کمترین: 
1772400
بیشترین: 
1782700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1772400
زمان: 
1/7 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 7 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 7 فروردین 1398 , 1772400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/07 14:30","price":1780200},{"date":"1398/01/07 15:00","price":1782700},{"date":"1398/01/07 16:00","price":1782100},{"date":"1398/01/07 17:00","price":1780700},{"date":"1398/01/07 18:00","price":1778800},{"date":"1398/01/07 19:00","price":1773500},{"date":"1398/01/07 20:00","price":1772400}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398